Anslag från överskottsfonden

Från överskottsfonden får anslag beviljas för

bulletbedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier
bulletutgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten
bulletannan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet
bulletannat ändamål som står i överensstämmelse med Margareta Hvitfeldts testamente, företrädesvis sådant som är ägnat att främja och gagna gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län som inte bekostas av allmänna medel

Anslag från överskottsfonden fördelas av Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse prioriterar för närvarande 3 ändamål

  1. Stipendier till forskningsprojekt /resor till doktorander vid Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska Högskola eller någon av de övriga högskolorna i Västra Götalands och Hallands län

bulletstipendierna är avsedda för doktorander, som studerar vid Göteborgs universitet eller någon av de andra högskolorna i Västra Götalands och Hallands län
bulletstipendiet kan erhållas vid högst 3 tillfällen
bulletden sökande skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d. Göteborgs och Bohus län

Till ansökan

  1. Doktorandstipendier - för doktorander vid Göteborgs universitet

bulletbehörig sökande är den studerande som är antagen till forskarutbildning vid Göteborgs universitet

bulletstipendiebeloppets storlek är för närvarande 10.000 kr per månad

bulletför närvarande ges enbart stipendier för avslutande av doktorandstudier från 3 månader till 12 månader.

Till ansökan

3.     Skolledar/rektorsstipendier

Behörig sökande är skolledare/rektorer för gymnasieskolor i förutvarande Göteborgs och Bohus län
bulletStipendiebeloppets storlek är för närvarande 35 000 kronor
bulletDe prioriterade ändamålen för erhållandet av stipendium är följande

  1. Resor i syfte att utveckla någon av EUs 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
  2. Resor i syfte att höja skolans resultat i naturvetenskap, matematik eller entreprenörskap
  3. Deltagande i internationella skolledarkonferenser som ESHA - European School Heads Association - eller liknande

Till ansökan

Övriga anslag från överskottsfonden

För andra ändamål som ryms inom de ändamål som gäller för överskottsfonden men som ligger utanför de tre ändamål stiftelsens styrelse prioriterar kan anslag sökas löpande under året. Ansökningarna behandlas vid styrelsens vårsammanträde. Särskild ansökningsblankett finns.

Anslaget är begränsat. Tillgängliga medel uppgår årligen till cirka 500.000 kronor per år.

Styrelsen prioriterar 

  1. Projekt med anknytning till västkusten
  2. Delfinansiering av avhandlingar av västsvenskt intresse
  3. Utvecklingsprojekt för en förbättrad gymnasieskola

Till ansökan