Ansökningsförfarande

Bohuslänskt stipendium, Stiftsstipendium och Schillerska stipendiet

Särskilda ansökningsblanketter finns hos respektive gymnasium. De kan också laddas ner här.
Ansökningsblankett för Bohuslänskt stipendium och Stiftsstipendium kan laddas ner här.
Ansökningsblankett för Schillerskt stipendium kan laddas ner här.
Ansökningshandlingar skall lämnas in till aktuellt gymnasium vid tidpunkt gymnasiet själv bestämmer. Ansökningar skall försedda med skolans prioriteringar vara stiftelsen tillhanda senast 21 oktober.

Utbildningsstipendium för gymnasieelev

Särskild ansökningsblankett finns på respektive gymnasium samt kan laddas ner här. Ansökningshandlingarna skall lämnas in till respektive gymnasium vid tidpunkt gymnasiet själv bestämmer. Ansökningar försedda med gymnasiets prioritering skall vara stiftelsen tillhanda senast 31 mars.

Universitets- och högskolestipendium

Ansökningshandlingar skall lämnas in till respektive universitet eller högskola senast den 9 oktober.

Ansökningar från studenter på Göteborgs Universitet skall göras i det digitala ansökningssystemet via Stipendier-Studentportal (gu.se) senast den 9 oktober.

Ansökningar från studenter från andra statliga universitet/högskolor i Sverige, Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm, använder en Särskild ansökningsblankett som finns hos respektive läroanstalt samt kan laddas ner här.

Ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda senast 29 oktober.

Resestipendier

Särskild ansökningsblankett finns hos respektive gymnasium samt kan laddas ner här. Ansökningshandlingar skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Klicka här för adress!

Stipendier till forskningsprojekt/resor för doktorander

Särskild ansökningsblankett finns hos respektive högskola och universitet i Västra Götalands och Hallands län samt kan laddas ner här. Ansökningshandlingarna skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Klicka här för adress!

Doktorandstipendier - för doktorander vid Göteborgs universitet

Särskild ansökningsblankett kan laddas ner här. Ansökningshandlingarna skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Klicka här för adress!

Skolledar-/rektorsstipendier - för skolledare/rektorer för gymnasieskolor i förutvarande Göteborgs och Bohus län

Särskild ansökningsblankett kan laddas ner här. Ansökningshandlingarna skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Klicka här för adress!

Övriga anslag från överskottsfonden

Särskild ansökningsblankett finns och kan laddas ner här. Ansökan kan kompletteras med bilagor. Ansökningshandlingarna skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Klicka här för adress!

Stiftelsens adress

Stiftelsens postadress är:

 

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

c/o Karlsson

Kämpegatan 12

442 35 KUNGÄLV

 

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens plusgirokonto är 40225-5.

Stiftelsens sekreterare Mikael O Karlsson kan nås på e-post kontakt@hvitfeldtskastiftelsen.se .