Gymnasiestipendier

Gymnasiestipendierna är av tre slag från Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen (klicka på någon av nedanstående länkar).

bulletBohuslänskt stipendium

bulletStiftsstipendium

bulletUtbildningsstipendium (s.k. Tillfällig belöning)

Dessutom delar stiftelsens styrelse ut det Schillerska stipendiet för Gustaf Schillers stipendiestiftelse. För samtliga stipendier gäller att eleven valt högskoleförberedande program.

Bohuslänskt stipendium kan tilldelas elev som är född i landskapet Bohuslän eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades.

Bohuslänskt stipendium utgör för närvarande 20.000 kronor.
Bohuslänskt stipendium utgår till elever i årskurs 2 och 3.

Stiftsstipendium kan tilldelas elev i gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län utanför landskapet, som är född inom Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades.

Stiftsstipendium utgör för närvarande 10.000 kronor.
Stiftsstipendium utgår till elever i årskurs 2 och 3.

Som allmänna förutsättningar för att få Bohuslänskt stipendium och Stiftsstipendium gäller

bulletatt eleven och dennes vårdnadshavare skall vara mindre bemedlade samt 

bulletatt eleven skall vara känd för gott uppförande och inge goda förhoppningar om framgång i studierna. 

Utbildningsstipendium (s.k. Tillfällig belöning) kan tilldelas som uppmuntran för flit och goda kunskaper sådan elev som är född inom Göteborgs stift eller var folkbokförd där, när stipendiet beslutades. Utbildningsstipendium tilldelas enbart elever i årskurs 3. 

Utbildningsstipendium utgör för närvarande 20.000 kronor.

Schillerskt stipendium kan tilldelas mindre bemedlad och av uppmuntran förtjänt elev vid gymnasierna i Göteborg. 

Schillerskt stipendium utgör för närvarande 5.000 kronor.

------------------------

För samtliga gymnasiestipendier och Schillerskt stipendium gäller att den sökande skall vara elev i gymnasieskolan/ungdomsskolan. Gymnasiestipendier och Schillerskt stipendium kan inte beviljas vuxenstuderande. Gymnasiestipendierna delas ut av stiftelsens styrelse efter förslag från gymnasierna.

Till ansökan