Stiftelsernas ändamål

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen (länk till instruktion för stiftelsen)

Stiftelsens organisationsnummer: 857200-9481

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen grundar sig på dels Margareta Hvitfeldts testamente den 22 januari 1664, dels Kung Karl XI:s brev den 25 oktober och den 26 november 1694. Stiftelsen har till ändamål att dels dela ut stipendier till elever i gymnasier i förutvarande Göteborgs och Bohus län och till studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Stiftelsen delar ut cirka 10 miljoner kronor om året till stipendier och anslag.

Gustaf Schillers stipendiestiftelse (länk till instruktion för stiftelsen)

Stiftelsens organisationsnummer: 857206-5821

Gustaf Schillers stipendiestiftelse är grundad på två gåvobrev av den 3 april 1873 och den 8 juli 1881 från gymnasiefogden Gustaf Schiller. Stiftelsen har till ändamål att bereda stipendier åt mindre bemedlade och av uppmuntran förtjänta elever, som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i Göteborgs stad. Stipendiestiftelsen samförvaltas med Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

Stiftelsen delar ut cirka 200 000 kronor om året i stipendier.