Universitets- och högskolestipendium

Universitets- och högskolestipendiet kan tilldelas studerande, som

bullethar slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län

bulletär född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet

bulletär mindre bemedlad

bulletinger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Stipendiet utgör för närvarande 15.000 kronor.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag av vederbörande universitets/högskoleenhet eller den organisation som universitets/högskoleenheten bestämmer.

Till ansökan

OBS! studerande vid Göteborgs Universitet söker via universitetets ansökningssystem:

Stipendier-Studentportal (gu.se)