Stiftelsernas styrelse

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse utgöres av landshövding Anders Danielsson, ordförande, professor Mattias Goksör, biskop Susanne Rappmann, lagman Johan Kvart, gymnasieområdeschefen Mikael O Karlsson och direktör Hans Ljungkvist. Styrelsen är samtidigt styrelse för Gustaf Schillers stipendiestiftelse.

Stiftelsernas sekreterare är Kenneth Odéus, som kan nås per mobiltelefon 0705-680859. För webbmail till stiftelsen klicka här.

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens postadress är

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
Box 2221
403 14 GÖTEBORG
 
Besöksadress är
 
Vasagatan 43 B, 6 trp
Göteborg