Stiftelsernas styrelse

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse utgörs av landshövding Sten Tolgfors, ordförande, biskop Susanne Rappmann vice ordförande, lagman Göran Lundahl, professor Mette Sandoff, och direktör Hans Ljungkvist.

Styrelsen är samtidigt styrelse för Gustaf Schillers stipendiestiftelse.

Stiftelsernas sekreterare är Mikael O Karlsson, som kan nås på e-post kontakt@hvitfeldtskastiftelsen.se

Stiftelsernas postadress är

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
c/o Karlsson
Kämpegatan 12
442 35 KUNGÄLV