Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

med Gustaf Schillers stipendiestiftelse