Adress till stiftelsen (OBS! Ny adress).

Stiftelsens adress är:

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
c/o Karlsson

Kämpegatan 12

442 35 KUNGÄLV

 

Förfrågningar kan ställas till stiftelsens sekreterare:

 

e-post: kontakt@hvitfeldtskastiftelsen.se